Farmatec

Wat is Farmatec?

Farmatec verzorgt vergunningen, erkenningen, ontheffingen en registraties voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie.

Wijziging tarieven

Met ingang van 25 januari 2016 veranderen de tarieven voor diverse beschikkingen en wordt er een tarief geïntroduceerd voor de notificatie van medische hulpmiddelen. Hiervoor is in 2014 een wettelijke grondslag gecreëerd. Lees meer ...

Geneesmiddelen mee op reis

Voor de legalisatie van uw Schengenverklaring of Medische verklaring kunt u terecht bij het CAK. Het CAK heeft deze taak per 1 januari 2015 overgenomen van Farmatec (onderdeel van het CIBG). Kijk voor meer informatie kijk op de site van het CAK of bel naar 0800-2108.