Publicatieproblemen EudraGMDP bij EMA

Helaas is het momenteel niet mogelijk om (ge-update) groothandelsvergunningen en API-registraties te publiceren in de databank EudraGMDP van de EMA. Wij streven ernaar dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.

Apotheker kijkt in lade met medicijnen

Home

Farmatec verzorgt het verlenen van farmaceutische vergunningen, erkenningen, ontheffingen en registraties voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en voor medische hulpmiddelen voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. Daarnaast is Farmatec verantwoordelijk voor het toekennen van vergoedingslimieten aan geneesmiddelen (Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), het vaststellen van maximumprijzen voor geneesmiddelen (Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) en de add-on databank (AOD)).