Website Farmatec vernieuwd

De website van Farmatec is vernieuwd en werkt nu ook op tablet en smartphone. Uiteraard zijn alle vertrouwde producten op deze nieuwe site te vinden.

Apotheker kijkt in lade met medicijnen

Farmatec verzorgt het verlenen van farmaceutische vergunningen, erkenningen, ontheffingen en registraties voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. Daarnaast is Farmatec verantwoordelijk voor het toekennen van vergoedingslimieten aan geneesmiddelen (Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), het vaststellen van maximumprijzen voor geneesmiddelen (Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) en de add-on databank (AOD).