Vanaf 1 juli 2024 verandert de invoeraangifte voor geneesmiddelen

Vanaf 1 juli 2024 verandert de manier waarop u aangifte doet voor geneesmiddelen en werkzame stoffen voor geneesmiddelen. U moet voortaan altijd een (fictieve) bescheidcode vermelden. Doet u dit niet, dan wordt uw aangifte niet aanvaard.
 

In de volgende gevallen dient u een bescheidcode op te voeren:

  • U heeft voor de invoer van geneesmiddelen in Nederland een handels- of fabrikantenvergunning (volgens artikel 18 van de Geneesmiddelenwet).
  • U heeft een API-registratie voor het in het vrije verkeer brengen van werkzame stoffen (volgens artikel 38 van de Geneesmiddelenwet).
  • U brengt goederen in het vrije verkeer die niet onder de Geneesmiddelenwet vallen, maar wel zijn ingedeeld onder een dergelijke post in het Gebruikstarief.

Meer informatie met betrekking tot de bescheidcodes vindt u op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/invoeraangifte-geneesmiddelen-verandert-per-1-juli