Informatie bij WGP-herijking 55

Update: 20/06/2024: De prijslijst inclusief de nieuwe Belgische marges is zojuist gepubliceerd op de FARMATEC website.

Op 10 juni 2024 is de (55ste) ontwerpregeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Farmatec is door een fabrikant geattendeerd op een afwijking in de apotheekinkoopprijzen van een aantal producten in de gehanteerde Belgische prijslijst. Hierdoor kunnen de in de ontwerpregeling vermelde maximumprijzen onjuist zijn. Op dit moment analyseert Farmatec deze omissie en stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk de nieuwe prijslijst met juiste maximumprijzen beschikbaar te maken.

Naar verwachting heeft deze nieuwe prijslijst geen effect op de positieve lijst.