Over Farmatec

Farmatec is onderdeel van het CIBG; een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij Farmatec gaat het om de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bloedproducten.

Farmatec is in dat kader onder andere verantwoordelijk voor het verlenen van farmaceutische vergunningen en opiumontheffingen.

Farmatec heeft de volgende taken:

  • Verlenen van vergunningen op grond van de Geneesmiddelenwet.
  • Verlenen van opiumontheffingen op grond van de Opiumwet.
  • Verlenen van vergunningen en erkenningen op grond van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.
  • Verlenen van ontheffingen op grond van de Wet op de medische hulpmiddelen.
  • Verlenen van vergunningen en aanwijzingen op grond van de Wet inzake bloedvoorziening.
  • Toekennen van vergoedingslimieten aan geneesmiddelen.
  • Vaststellen van maximumprijzen voor geneesmiddelen.
  • Verlenen van verklaringen, ontheffingen en certificaten voor im- en export van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
  • Notificeren van medische hulpmiddelen.
  • Verlenen van exportcertificaten voor medische hulpmiddelen.