Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen

In Nederland zijn veel geneesmiddelen beschikbaar, waarvan een groot deel via de basisverzekering wordt vergoed. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan echter besluiten om nieuwe intramurale geneesmiddelen tijdelijk uit de basisverzekering te houden vanwege de hoge prijs. In die tijd kan het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) een advies aan de minister uitbrengen over wel of geen vergoeding uit de basisverzekering. En kan het ministerie van VWS met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

Het Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen (dashboard) biedt inzicht in welke fase van de vergoedingsprocedure (indiening, beoordeling of onderhandeling) dure, nieuwe geneesmiddelen zich bevinden die zijn toegelaten tot de Nederlandse markt. Ook de doorlooptijden per fase zijn zichtbaar via het dashboard. Het dashboard bevat:

  • intramurale geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen die alleen in het ziekenhuis mogen worden voorgeschreven en toegediend, die in de ‘sluis’ zijn geplaatst (sluismiddelen);
  •  extramurale geneesmiddelen, waarover het ministerie van VWS prijsonderhandelingen voert met de aanbieders. Dit zijn geneesmiddelen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij een openbare apotheek.

Voor wie is het dashboard bedoeld?

Het dashboard is speciaal ontwikkeld voor patiënten, voorschrijvers en fabrikanten van geneesmiddelen. Het bevat een eenvoudige en een professionele omschrijving van ziektebeelden. Voor geïnteresseerden biedt het detailinformatie over de doorlooptijden. In de Veelgestelde vragen op deze pagina wordt dieper ingegaan op de aangeboden informatie. Alle gegevens uit het dashboard zijn te downloaden via het bestand onderaan deze pagina.

Waarom is het dashboard ontwikkeld?

In opdracht van de minister van VWS heeft het CIBG een gebruiksvriendelijk dergelijk online dashboard ontwikkeld en gepubliceerd met informatie over de status van dure, nieuwe geneesmiddelen in het vergoedingsproces, vooralsnog voor sluisgeneesmiddelen en extramurale geneesmiddelen met een onderhandeladvies. Het dashboard wordt in de toekomst doorontwikkeld.

Hoe werkt het dashboard?

Op de startpagina kunt u ziektebeelden/indicatiegebieden kiezen.
Vervolgens kunt u doorklikken naar een specifiek geneesmiddel. U ziet dan meer informatie over de vergoedingenstatus van het geneesmiddel: of het geneesmiddel al vergoed is of waar het geneesmiddel in het vergoedingsproces zit en de doorlooptijd.

Meer weten over hoe het dashboard werkt? Hier vindt u een handleiding voor het dashboard.

FAQ (uitklapbaar)

Disclaimer

De Rijksoverheid heeft deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en probeert deze informatie actueel te houden. Aan de vermelde informatie in het dashboard kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waaronder ook het CIBG valt, wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de aangeboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.