Wet geneesmiddelenprijzen

Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen.

De maximumprijzen worden vastgesteld bij ministeriële regeling. Conform de Wgp onderzoekt de minister twee keer per jaar of er aanleiding is de maximumprijzen te herijken. Als dat het geval is, wordt de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen gewijzigd.

Referentielanden

De maximumprijzen worden vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen aanwezig in prijslijsten van vier bij wet aangewezen referentielanden:

  • België
  • Frankrijk
  • Noorwegen (Bij de vaststelling van de maximumprijzen tot en met 1 oktober 2019 was het referentieland Duitsland)
  • Verenigd Koninkrijk

Proclaimer

Farmatec zorgt voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. De relevante wet- en regelgeving zijn hierbij leidend.

Aankondiging ontwerpregeling 52e herijking 1 april 2023

De ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen, inclusief toelichting wordt een dezer dagen in de Staatscourant gepubliceerd. Na de voorhangperiode van 6 weken zal de Regeling eind februari 2023 definitief worden vastgesteld. Deze Regeling treedt op 1 april 2023 in werking.

De ontwerpregeling wordt gepubliceerd in Word- en Excelformaat op de website www.farmatec.nl, onder de kop ‘Prijsvorming’. Vervolgens kiest u Wet geneesmiddelenprijzen. Hier vindt u Documenten bij Wet geneesmiddelenprijzen en de links naar Berekening maximumprijzen en Herijking maximumprijzen.

Voor verdere vragen omtrent de berekening van de maximumprijzen voor geneesmiddelen of de Wet geneesmiddelenprijzen in het algemeen, kunt u contact opnemen met tel.nr. 070-3407454 of 070-3407010.

Fouten melden

Komt u desondanks iets tegen wat volgens u niet correct is, laat het ons dan alstublieft meteen weten via _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl. Wij zullen uw melding behandelen en indien nodig actie ondernemen.