Wet geneesmiddelenprijzen

Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) kan de minister van Medische Zorg maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen.

De maximumprijzen worden vastgesteld bij ministeriƫle regeling. Conform de Wgp onderzoekt de minister twee keer per jaar of er aanleiding is de maximumprijzen te herijken. Als dat het geval is, wordt de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen gewijzigd.

Referentielanden

De maximumprijzen worden vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen aanwezig in prijslijsten van vier bij wet aangewezen referentielanden:

  • BelgiĆ«
  • Frankrijk
  • Noorwegen (Bij de vaststelling van de maximumprijzen tot en met 1 oktober 2019 was het referentieland Duitsland)
  • Verenigd Koninkrijk