Wet geneesmiddelenprijzen

Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen.

De maximumprijzen worden vastgesteld bij ministeriƫle regeling. Conform de Wgp onderzoekt de minister twee keer per jaar of er aanleiding is de maximumprijzen te herijken. Als dat het geval is, wordt de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen gewijzigd.

Referentielanden

De maximumprijzen worden vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen aanwezig in prijslijsten van vier bij wet aangewezen referentielanden:

  • BelgiĆ«
  • Frankrijk
  • Noorwegen (Bij de vaststelling van de maximumprijzen tot en met 1 oktober 2019 was het referentieland Duitsland)
  • Verenigd Koninkrijk

Proclaimer

Farmatec zorgt voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. De relevante wet- en regelgeving zijn hierbij leidend.

Informatie bij herijking 53

Op donderdag 22 juni 2023 is de kennisgeving van de ontwerpregeling tot wijziging van de Rmg in het kader van de 53e herijking gepubliceerd in de Staatscourant. Naar aanleiding van een signaal van een fabrikant is gebleken dat voor de Belgische prijzen de marges van 2022 zijn gebruikt en niet die van 2023. Dit heeft geleid tot een correctie. Bijgaand bestand bevat de correcte prijzen. Op verzoek zijn, zoals u van Farmatec gewend bent, onderbouwingsoverzichten beschikbaar.

Fouten melden

Komt u desondanks iets tegen wat volgens u niet correct is, laat het ons dan alstublieft meteen weten via _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl. Wij zullen uw melding behandelen en indien nodig actie ondernemen.