Hoe kunt u een onderbouwing (verantwoording opbouw maximum maximumprijs) van uw producten opvragen?

Zodra de publicatie van de ontwerpregeling (‘voorhang’) en de regeling (‘vaststelling’) van de desbetreffende herijking heeft plaatsgevonden, kunt u een mail sturen naar de dienstpostbus van de WGP: _dienstpostbuscibgwgp@minvws.nl (let op: _ voor dienstpostbus)

U heeft de mogelijkheid om al eerder uw verzoeken in te sturen, deze worden dan verzonden zodra de publicatie in de Staatscourant heeft plaatsgevonden.

Voor een vlotte afhandeling dient u de volgende gegevens aan te leveren:

  • Werkzame stofnaam
  • Sterkte
  • Farmaceutische vorm
  • Productgroep naam en evt. nummer (indien bekend)

Bijvoorbeeld: U wilt een onderbouwing van Lyrica®50 mg capsule. Dan geeft u op:

  • Pregabaline | 50 mg | capsule | 25831 (=productgroep nummer)

De lay-out waarin u deze gegevens aanlevert, is niet van belang. Het gaat om de juiste gegevens. Graag uw verzoek zoveel mogelijk in één aanvraag aan te bieden.

De onderbouwingen worden door ons uitsluitend als pdf aan u aangeleverd.

Aanvragen van onderbouwingen over productgroepen, die niet gepubliceerd zijn in de Staatscourant, worden niet in behandeling genomen. Deze hebben geen maximumprijs, dus een onderbouwing kan niet gemaakt worden.