Berekening maximumprijzen

Algemene Pharmaceutische Bond (België)

Société d'éditions médico-pharmaceutiques (Frankrijk)

Statens legemiddelverket (Noorwegen)

Dictionary of Medicines and Devices (Verenigd Koninkrijk)

Per referentieland wordt (in de lokale valuta) het rekenkundig gemiddelde vastgesteld van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen die in de prijslijsten van de referentielanden zijn vermeld. Daarvoor worden de volgende 5 stappen doorlopen:

 1. Voor ieder referentieland worden de vergelijkbare geneesmiddelen in een productgroep ingedeeld.
 2. Per land wordt op basis van de merkstamnaam van het desbetreffende vergelijkbare geneesmiddel de verpakkingsgrootte(n) met de laagste prijs per eenheid product geselecteerd. Als de geselecteerde verpakkingsgrootte(n) van dat geneesmiddel een aantal malen in de prijslijst staat, wordt/worden de gemiddelde prijs/prijzen van deze verpakkingsgrootte(n) in de berekening betrokken.
 3. Per land worden de prijzen van de geselecteerde verpakkingen gemiddeld.
 4. Indien nodig wordt de gemiddelde prijs omgerekend in euro’s. Bij de omrekening naar euro’s wordt uitgegaan van de middenkoers die geldt op de datum waarop de als uitgangspunt genomen prijslijst is uitgegeven.
 5. De maximumprijs wordt vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de (omgerekende) gemiddelden van de referentielanden.
 6. Onder aan deze pagina vindt u een rekenvoorbeeld waarin deze stappen worden geïllustreerd.

Prijslijsten

Bij de vaststelling van de maximumprijzen wordt gebruikgemaakt van algemeen aanvaarde prijslijsten in de referentielanden (Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen).

De prijslijsten zijn uitgegeven door:

 • Algemene Pharmaceutische Bond (België)
 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (België)
 • Société d'Éditions Medico-pharmaceutiques (Frankrijk)
 • Statens legemiddelverket (Noorwegen)
 • Dictionary of Medicines and Devices (Verenigd Koninkrijk)

Voorhang

Vaststelling

Hier vindt u de laatst gepubliceerde prijslijst met maximumprijzen. De prijzen zijn apotheekinkoopprijzen. Als er een tussentijdse wijziging van kracht is, treft u die ook in dit lijstje aan.