Herijking maximumprijzen

Bij een herijking van de maximumprijzen wordt eerst de ontwerpregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Een gepubliceerde ontwerpregeling bestaat uit een: kennisgeving, ontwerpregeling (ontwerpbesluit en toelichting) en prijslijst.

Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken, waarna de prijzen zo nodig worden aangepast. De zienswijze moet worden ingediend bij:

Farmatec
T.a.v. Team WGP
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

U kunt ook mailen naar: _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl (let op: er staat een underscore aan het begin van het e-mailadres)

Informatie bij herijking 54

Bij de 54e actualisering van maximumprijzen worden de prijslijsten gebruikt van respectievelijk:

België:

  • de Algemene Pharmaceutische Bond, te Brussel, zoals die gold op 25 september 2023;
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering te Brussel, zoals die gold op 01 oktober 2023;

Frankrijk:

  • de Société d'Éditions Medico-pharmaceutiques S.A., SEMP Vivendi, te Parijs, zoals die gold op 16 oktober 2023;

Noorwegen:

  • Price- and reimbursement list’, uitgegeven door de Norwegian Medicines Agency (NoMa), te Oslo, zoals die gold op 02 oktober 2023;

Verenigd Koninkrijk:

  • de National Health Service, te Londen, zoals die gold op 21 september 2023.

Vaststelling herijking

Tegen de regeling kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.