Herijking maximumprijzen

Bij een herijking van de maximumprijzen wordt eerst de ontwerpregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Een gepubliceerde ontwerpregeling bestaat uit een: kennisgeving, ontwerpregeling (ontwerpbesluit en toelichting) en prijslijst.

Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken, waarna de prijzen zo nodig worden aangepast. De zienswijze moet worden ingediend bij:


Farmatec, team WGP
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

U kunt ook mailen naar: _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl (let op: er staat een underscore aan het begin van het e-mailadres)

Informatie bij herijking 45

Bij de 45e actualisering van maximumprijzen worden de prijslijsten gebruikt van respectievelijk:

België:

  • de Algemene Pharmaceutische Bond, te Brussel, zoals die gold op 1 april 2019;
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering te Brussel, zoals die gold op 1 april 2019;

Duitsland:

  • de Informationsstelle für Arzneispezialitäten GmbH, te Frankfurt am Main, zoals die gold op 1 april 2019;

Frankrijk :

  • de Société d'Éditions Medico-pharmaceutiques S.A., SEMP Vivendi, te Parijs, zoals die gold op 10 april 2019;

Verenigd Koninkrijk:

  • de National Health Service, te Londen, zoals die gold op 1 april 2019.

Vaststelling herijking

Tegen de regeling kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.