Herijking maximumprijzen

Bij een herijking van de maximumprijzen wordt eerst de ontwerpregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Een gepubliceerde ontwerpregeling bestaat uit een: kennisgeving, ontwerpregeling (ontwerpbesluit en toelichting) en prijslijst.

Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken, waarna de prijzen zo nodig worden aangepast. De zienswijze moet worden ingediend bij:

Farmatec, team WGP
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

U kunt ook mailen naar: _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl (let op: er staat een underscore aan het begin van het e-mailadres)

Informatie bij herijking 49

Bij de 49e actualisering van maximumprijzen worden de prijslijsten gebruikt van respectievelijk:

België

  • de Algemene Pharmaceutische Bond, te Brussel, zoals die gold op 13-04-2021
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering te Brussel, zoals die gold op 01-04-2021

Frankrijk

  • de Société d'Éditions Medico-pharmaceutiques S.A., SEMP Vivendi, te Parijs, zoals die gold op 06-04-2021

Noorwegen

  • Price- and reimbursement list’, uitgegeven door de Norwegian Medicines Agency (NoMa), te Oslo, zoals die gold op 01-04-2021

Verenigd Koninkrijk

  • de National Health Service, te Londen, zoals die gold op 01-04-2021

Vaststelling herijking

Tegen de regeling kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.