Herijking maximumprijzen

Bij een herijking van de maximumprijzen wordt eerst de ontwerpregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Een gepubliceerde ontwerpregeling bestaat uit een: kennisgeving, ontwerpregeling (ontwerpbesluit en toelichting) en prijslijst.

Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken, waarna de prijzen zo nodig worden aangepast. De zienswijze moet worden ingediend bij:

Farmatec
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Informatie bij herijking 43

Bij de 43e actualisering van maximumprijzen worden de prijslijsten gebruikt van respectievelijk:

België:

  • de Algemene Pharmaceutische Bond, te Brussel, zoals die gold op 1april 2018;
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering te Brussel, zoals die gold op 1 april 2018.

Duitsland:

  • de Informationsstelle für Arzneispezialitäten GmbH, te Frankfurt am Main, zoals die gold op 1 april 2018.

Frankrijk:

  • de Société d'Éditions Medico-pharmaceutiques S.A., SEMP Vivendi, te Parijs, zoals die gold op 4 april 2018.

Verenigd Koninkrijk:

  • de National Health Service, te Londen, zoals die gold op 28 maart 2018.

Bij de omzetting van de prijzen op de Engelse prijslijst van Engelse pond in euro’s is een koers van 1,14149 euro per 1 pond gehanteerd.

Vaststelling herijking

Tegen de regeling kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.