Herijking maximumprijzen

Bij een herijking van de maximumprijzen wordt eerst de ontwerpregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Een gepubliceerde ontwerpregeling bestaat uit een: kennisgeving, ontwerpregeling (ontwerpbesluit en toelichting) en prijslijst.

Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken, waarna de prijzen zo nodig worden aangepast. De zienswijze moet worden ingediend bij:

Farmatec
T.a.v. Team WGP
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

U kunt ook mailen naar: _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl (let op: er staat een underscore aan het begin van het e-mailadres)

Informatie bij herijking 53

Bij de 53e actualisering van maximumprijzen worden de prijslijsten gebruikt van respectievelijk:

België

  • de Algemene Pharmaceutische Bond, te Brussel, zoals die gold op 11 april 2023;
  • het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering te Brussel, zoals die gold op 1 april 2023;

Frankrijk

  • de Société d'Éditions Médico-pharmaceutiques S.A., SEMP Vivendi, te Parijs, zoals die gold op 12 april 2023;

Noorwegen

  • de 'Price and reimbursement list’, uitgegeven door de Norwegian Medicines Agency (NoMa), te Oslo, zoals die gold op 3 april 2023;

Verenigd Koninkrijk

  • de National Health Service, te Londen, zoals die gold op 30 maart 2023.

Vaststelling herijking

Tegen de regeling kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.