Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Een verzekerde heeft recht op vergoeding van een geregistreerd geneesmiddel wanneer de minister van Medische Zorg het middel heeft geplaatst op bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering (hierna: de regeling). Voor sommige geneesmiddelen geldt dat voor aflevering voldaan moet worden aan specifieke criteria (bijlage 2 van de regeling).

Onderlinge vervangbaarheid

In de regeling wordt bepaald hoe geneesmiddelen in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen worden ingedeeld en hoe vergoedingslimieten worden berekend.

Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast,
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend, én
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

Onderling vervangbare middelen worden geplaatst op bijlage 1A van de regeling. Middelen die niet onderling vervangbaar zijn, worden geplaatst op bijlage 1B van de regeling.

Pakketwijziging vitaminen, mineralen, paracetamol per 1 januari 2019

Zorginstituut Nederland heeft op 13 december 2016 geadviseerd om vitaminen, mineralen en paracetamol, waarvoor een vergelijkbaar alternatief bestaat in de vrije verkoop, uit het pakket te halen. De minister heeft besloten om dit advies op te volgen. In onderstaande lijst staan de middelen die per 1 januari 2019 worden verwijderd van bijlage 1A en 1B van de Regeling zorgverzekering. Een uitgebreide toelichting volgt later en wordt ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Lijst met middelen die per 1 januari 2019 worden verwijderd van bijlage 1A en 1B van de Regeling zorgverzekering

Toelichting minister Bruins (Medische Zorg) op pakketwijziging vitaminen, mineralen en paracetamol per 1 januari 2019

Wijzigingen voorwaarden Bijlage 2 met ingang van 1 januari 2018

Zorginstituut heeft advies uitgebracht over een aantal bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering. De minister heeft aangegeven dat hij dit advies overneemt. U vindt de wijzigingen onder Wijzigingen voorwaarden Bijlage 2.