Bijlage 1A en 1B

Voor bijlage 1A geldt:

  • clustering van geneesmiddelen gebeurt op basis van therapeutische vergelijkbaarheid;
  • vergoedingslimiet wordt berekend;
  • limiet wordt afgeleid van de prijzen van geneesmiddelen op een peildatum (oktober 1998);
  • limiet is in het algemeen gelijk aan de prijs van het laagst geprijsde product in het cluster.

Voor bijlage 1B geldt:

  • gebeurt in samenspraak met beleidsdirectie van het ministerie van VWS;
  • er geldt geen vergoedingslimiet.

Het besluit een geneesmiddel op te nemen op bijlage 1A of 1B van de Regeling wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een civiele procedure aanspannen.