Aanvraag GVS

Er zijn drie procedures die u kunt volgen voor het indienen van een aanvraag om een krachtens de Geneesmiddelenwet geregistreerd geneesmiddel op te nemen op bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering.

  1. Een verkorte procedure, die wordt afgehandeld door Farmatec
  2. Een marginale toetsing waarbij advies aan het secretariaat van het Zorginstituut Nederland wordt gevraagd.
  3. Een volledige procedure waarbij (vooraf) advies aan de Geneesmiddelen Commissie van het Zorginstituut Nederland wordt gevraagd.

Verkorte procedure

Een verkorte procedure is mogelijk bij aanvragen voor nieuwe en gelijke sterktes van producten die:

  • identiek zijn aan,
  • een gelijk indicatiegebied hebben als, en
  • bestemd zijn voor dezelfde leeftijdsgroep als een geneesmiddel dat geplaatst is op een van de bijlagen van de Regeling zorgverzekering.

Marginale toetsing

Het Zorginstituut Nederland stelt voor marginale toetsing 2 randvoorwaarden:

  1. In een cluster zitten minstens 3 producten.
  2. Bij een cluster met 2 producten kan het alleen als die producten structuuranalogen van elkaar zijn en het nieuwe product ook een analoog is van de eerste twee.

Volledige procedure

Voor de overige aanvragen geldt de volledige procedure waarbij advies wordt gevraagd aan het Zorginstituut Nederland. Mede op basis van dit advies besluit de minister een geneesmiddel al dan niet op te nemen op bijlage 1A of 1B van de Regeling zorgverzekering.

Aanvraag

U kunt het aanvraagformulier Geneesmiddelenvergoedingssysteem downloaden en printen. Stuur dit ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen en de aanvraag op USB- stick vervolgens op naar:

Farmatec
Postbus 16114
2500 BC Den Haag