Modernisering GVS afgesteld

De Minister van VWS heeft besloten de modernisering GVS niet door te zetten.
Dit betekent dat de thans bestaande clustering intact blijft inclusief de vastgestelde vergoedingslimieten die zijn gebaseerd op de apotheekinkoopprijzen die gelden op de peildatum.
Voor de motivering van dit besluit verwijzen wij u naar de Kamerbrief van 17 mei 2023.

Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij u naar de Kamerbrief: Geneesmiddelenbeleid | Tweede Kamer der Staten-Generaal