Sluismiddelen

Sinds 2015 worden nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen, die een hoog financieel risico vormen, in de zogenoemde pakketsluis geplaatst. Door plaatsing in de sluis is behandeling met dat geneesmiddel (voor een of meerdere indicaties) uitgesloten van het basispakket.

Dit gebeurt door verstrekking van het geneesmiddel als uitzondering op het basispakket te vermelden op artikel 2.1 van de Regeling Zorgverzekering. Nadat het nieuwe intramurale geneesmiddel in de 'sluis' is geplaatst kunnen procedures doorlopen worden voor advisering door het Zorginstituut, voor het initiëren van maatregelen voor gepast gebruik en voor het treffen van maatregelen ter verlaging van de kosten, in het bijzonder door middel van een financieel arrangement.

Aanspraakstatus

Voor de periode dat het middel in de sluis is geplaatst, is het uitgesloten van het basispakket. Van iedere indicatie van een add-on geneesmiddel is in de G-standaard de aanspraakstatus opgenomen. Gedurende de periode dat (alle of bepaalde) indicaties van een geneesmiddel in de sluis zitten, staat in de G-standaard de aanspraakcode op NEE.

Er is één situatie waarin in de G-standaard de aanspraakcode kan afwijken van de wettelijke aanspraak. Dit kan het geval zijn in de eerste maand dat een geneesmiddel in de G-standaard opgenomen is als add-on geneesmiddel. In de eerste maand zijn aan add-on’s om technische redenen nog geen indicaties gekoppeld. In plaats daarvan kan de eerste maand de dummycode 9999998 gebruikt worden. Deze dummycode is standaard voorzien van de aanspraakcode JA. In het geval van behandelingen die in de sluis geplaatst zijn, wijkt de aanspraakcode in de G-standaard daardoor in de eerste maand af van de wettelijke aanspraak. De maand erna zal de dummycode worden vervangen door de juiste indicatiecode.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de behandelingen met geneesmiddelen die in de sluis geplaatst zijn, zodat u binnen uw instelling de aanspraak van sluismiddelen kunt inregelen.

Bekijk ook de informatie over het Dashboard Doorlooptijden Sluismiddelen. U vindt hier ook de toegang tot het dashboard.

Vragen

Vragen over het proces en aanspraak sluismiddelen kunt u mailen naar: financielearrangementen@minvws.nl