Opzet verkorte indicatieteksten add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren

Naar aanleiding van feedback uit het veld en een uitgewerkt voorbeeld door de Nederlandse Vereniging van Reumatologie (NVR) heeft het ministerie van VWS, na consultatie van de grootste wetenschappelijke verenigingen, besloten om de wijze van verkorten van de indicatieteksten aan te scherpen.

Met de nieuwe opzet komen alle teksten die bij dezelfde diagnose horen onder elkaar te staan wanneer een keuze gemaakt moet worden tijdens het voorschrijven. De  verkorte tekst begint voortaan altijd met het indicatiegebied. De indicatietekst bestaat voortaan uit begrippen die gescheiden worden met een komma en bij elkaar worden weergegeven in de indicatietekst. Ook wordt in de indicatieteksten voortaan gewerkt met afkortingen die zijn afgestemd met de wetenschappelijke verenigingen.

Deze opzet zorgt ervoor dat medewerkers in ziekenhuizen sneller kunnen zoeken in de indicatieteksten van een add-on geneesmiddel en het moet minder fouten gaan opleveren. Voor het beoordelen van de rechtmatigheid blijft de volledige SMPC-tekst of off-label tekst altijd de bron.

Indicatienummers blijven gelijk, alleen tekst verandert

De nieuwe teksten zijn opgesteld door het CIBG in afstemming met de wetenschappelijke verenigingen. Actieve communicatie met de weternschappelijke verenigingen heeft plaatsgevonden tussen 1 september en 31 oktober 2018.  De nieuwe teksten zijn vanaf de G-standaard van januari 2019 actief. De indicatienummers blijven gelijk, alleen de tekst verandert.

Achtergrond

Voor de registratie van de indicatie van add-on geneesmiddelen, zijn verkorte indicatieteksten opgesteld. De huidige verkorte indicatieteksten voor de add-on geneesmiddelen, die sinds 1 januari 2017 in de G-standaard beschikbaar zijn, zijn gerangschikt op alfabetische volgorde per geneesmiddel. De teksten zijn een samenvatting van de volledige SMPC-tekst (officiële registratietekst) bij geregistreerde indicaties of een samenvatting van de aangeleverde off-label tekst door de wetenschappelijke vereniging. De volgorde van de verkorte tekst wordt bepaald door de volgorde van de volledige tekst.

De volgende onderwerpen worden in volgorde van belangrijkheid in de verkorte tekst verwerkt:
1.    Ziektekenmerken en leeftijd
2.    Lijn van behandeling
3.    Combinatietherapie (benoemen wanneer specifiek) of monotherapie

De maximale lengte van een verkorte tekst mag 120 tekens bevatten.

Start vanaf 1 januari 2019

Het structurele maandelijkse proces start vanaf 1 januari 2019. Dit betekent dat de vernieuwde verkorte teksten ingaan per G-standaard van januari en dus al te vinden zijn in de documtenten die half december gepubliceerd worden. Het CIBG verkort nieuwe indicaties. De betreffende wetenschappelijke vereniging toets en accordeert de indicaties waarna ze worden opgenomen in de eerstvolgende G-standaard.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via cibg-addon@minvws.nl