Twee uitgewerkte voorbeelden nieuwe verkorte indicatieteksten

Hieronder vindt u twee uitgewerkte voorbeelden van de nieuwe verkorte indicatieteksten zoals die vanaf 1 januari 2019 beschikbaar zijn.

Wetenschappelijke vereniging  Stofnaam  Indicatie  Oude verkorte indicatietekst  Nieuwe verkorte indicatietekst 
Twee voorbeelden nieuwe indicatieteksen
NVR Etanercept De behandeling van ernstige actieve spondylitis ankylopoetica bij volwassenen die onvoldoende gereageerd hebben op conventionele therapie.   Ernstige actieve spondylitis ankylopoetica bij volwassenen. SpA (X-bekken afwijkend).
NVR Etanercept  Behandeling van volwassenenen met ernstige niet-radiografische axiale spondyloartritis met objectieve verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door een verhoogd C-reactief proteïne (CRP en/of met magnetische kernspinresonantie (MRI), die een ontoereikende reaspons hebben gehad op nietsteroïde anti-inflammotoire geneesmiddelen (NSAID’s).    Ernstige niet-readiografische axiale spondyloartritis bij volwassenen     SpA-nr (MRI of CRP afwijkend).
NVMO Everolimus  Voor de behandeling van patiënten met gevorderd niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-targeted” therapie.  Gevorderd RCC, na VEGF targeted therapie bij volwassenen.   mRCC, na anti-VEGF.
NVMO Imatinib De adjuvante behandeling van volwassen patiënten die een significant risico hebben op recidief na resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten met een laag of zeer laag risico op recidief dienen geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door een octrooi met octrooinummer: EP 1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder.    Significant risico op recidief na resectie van Kit-positieve GIST bij volwassenen.* GIST, high riosk groep.*