Waar moet ik klasse IIa, IIb en III aanbieden voor een conformiteitsbeoordelingsprocedure?

Bij een Aangemelde Instantie naar keuze in Europa. Op de website NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System) vindt u een overzicht van de Aangemelde Instanties (Notified Body).