Hebben fabrikanten of EU-gemachtigden inzage in Eudamed?

Ja. Er is een afgeschermde versie waarin marktdeelnemers centraal informatie registreren.

Daarnaast is er een openbare versie van Eudamed die voor iedereen toegankelijk is.