Als ik (een in NL gevestigde fabrikant of diens gemachtigde) ervoor kiest om een actor & product registratie voor MH klasse I en IVD in EUDAMED te doen, moet ik dan ook een notificatie in NOTIS doen om aan de nationale wetgeving te voldoen?

Nee, de overheid erkent registratie van informatie over MH klasse I en IVD in de EUDAMED modules die zijn vrijgegeven. Dubbele registratie is niet nodig. Zie ook het EU position paper.