Hoe lang is mijn vergunning geldig?

De apotheekvergunning wordt in beginsel verleend voor onbepaalde tijd.

De associatievergunning is gekoppeld aan de hoofdvergunning en vervalt van rechtswege op het moment waarop de hoofdvergunning vervalt of wordt ingetrokken.