Welke wet- en regelgeving is van toepassing op de Fabrikantenvergunning?

Er zijn verschillende nationale en internationale wetten die betrekking hebben op deze vergunning:

Europees: Richtlijn 2001/83/EG (het belangrijkste zijn art. 40-53 (titel IV)), Richtlijn 2001/20/EG (art. 13) en Richtlijn 2005/28/EG;

Nationaal: de Geneesmiddelenwet (Gnw; hoofdstuk 3), het Besluit Geneesmiddelenwet (Besluit Gnw) en de Regeling Geneesmiddelenwet (Regeling Gnw; hft. 2, par. 1);

Internationaal: het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen en het Verdrag inzake psychotrope stoffen;

Nationaal: de Opiumwet, het Opiumwetbesluit, de Uitvoeringsregeling Opiumwet en de Beleidsregels opiumwetontheffingen.