Brexitloket helpt bedrijven bij gevolgen Brexit

aanvulling op onderstaand bericht-

Op deze site vindt u diverse pagina's met informatie over Brexit.

Op 30 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk terug uit de Europese Unie. Dit kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Onderaan deze pagina vindt u de brief hierover die onlangs aan diverse belanghebbende bedrijven verzonden is.

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Houd er dan rekening mee dat het land vergelijkbaar wordt met ieder ander land buiten de Europese Unie

Wilt u weten wat de gevolgen hiervan zijn voor uw bedrijf of wilt u de mogelijke problemen inventariseren? Neem dan contact op met de medewerkers van het Brexitloket. Het loket is een initiatief van de Rijksoverheid en haar uitvoeringsorganisaties.

Brexit en vergunningen

De Brexit kan gevolgen hebben voor uw farmaceutische vergunningen en/of ontheffing en de activiteiten die u verricht.

Geneesmiddelenwet (Gnw)

  • Organisaties die geneesmiddelen willen betrekken uit het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een fabrikantenvergunning voor invoer nodig (artikel 18 Gnw).
  • Houders van een groothandelsvergunning die ook geneesmiddelen betrekken uit het VK hebben na de Brexit ook een fabrikantenvergunning voor invoer nodig.
  • Organisaties die werkzame stoffen willen betrekken vanuit het VK hebben een API-registratie nodig (artikel 38 Gnw).
  • Houders van een API-registratie die werkzame stoffen betrekken vanuit het VK dienen de stof(fen) onder deel 2A  ‘invoerhandelingen’  toe te voegen op de API-registratie.

Wet inzake bloedvoorziening (Wibv)

  • Organisaties die bloed willen invoeren vanuit het VK hebben een vergunning nodig op grond van artikel 15 Wibv.
  • Organisaties die bloed willen uitvoeren naar het VK hebben een vergunning nodig op grond van artikel 16 Wibv.
  • Houders van een vergunning op grond van artikel 17 Wibv hebben als ze invoeren vanuit het VK of willen blijven uitvoeren naar het VK een vergunning op grond van artikel 15 Wibv respectievelijk een vergunning op grond van artikel 16 Wibv nodig.

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl)

  • Organisaties die lichaamsmateriaal vanuit het VK willen betrekken, hebben een aanwijzing nodig op grond van artikel 7, tweede lid, Wvkl (voor het afleveren aan en/of het betrekken van lichaamsmateriaal aan respectievelijke uit andere dan EU-lidstaten).
  • Houders van een aanwijzing op grond van artikel 7, eerste lid, Wvkl (voor het afleveren aan en/of het betrekken van lichaamsmateriaal aan respectievelijk uit EU-lidstaten) die lichaamsmateriaal afleveren aan en/of het betrekken uit het VK hebben eveneens een aanwijzing nodig op grond van artikel 7, tweede lid, Wvkl.

Eigen verantwoordelijkheid

De houder van een farmaceutische vergunning is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van aanvragen van de benodigde farmaceutische vergunningen of wijzigingen hiervan.

Brexit Impact Scan

Via het Brexitloket kunt u onder meer een Brexit Impact Scan uitvoeren. Heeft u advies op maat nodig? Vraag dan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie aan om en externe adviseur in te huren.

Informatie

Op de website van het Brexitloket vindt u veel informatie over bijvoorbeeld de gevolgen van de Brexit en de actuele zaken. U leest waar u allemaal aan moet denken wanneer u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Ook kunt u op de website lezen hoe andere ondernemers omgaan met de Brexit.

We actualiseren deze pagina wanneer dat nodig is.