Waarom duurt mijn aanvraag langer dan eerder genoemd wordt?

In  eerder genoemde beslistermijnen gaat het om nettobehandeltijd: de beslistermijn wordt opgeschort als Farmatec of IGJ door een oorzaak die voor uw rekening komt niet verder kan met de behandeling van uw aanvraag, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u met een verbouwing bezig bent. De beslistermijn gaat weer lopen zodra wij verder kunnen met de behandeling van uw aanvraag. Als we de beslistermijn niet halen, krijgt u daarover een brief.