Aanwijzing bloedproducten

In twee verschillende situaties is een aanwijzing bloedproducten vereist:

  1. De aanwijzing als rechtspersoon waaraan bloedproducten, niet zijnde bloedproducten die krachtens de Geneesmiddelenwet moeten worden geregistreerd, mogen worden afgeleverd.
  2. De aanwijzing als rechtspersoon waaraan tussenproducten mogen worden afgeleverd.

Aanvraag

Vul het aanvraagformulier aanwijzing bloedproducten in, print het uit en stuur het naar:

Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Postbus 9892
1006 AN Amsterdam

Sanquin adviseert de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanvragen. Mede op basis van het advies van Sanquin neemt Farmatec namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een besluit op de aanvraag.

Voorschriften behorend bij een aanwijzing Wibv artikel 12

Naar de voorschriften

Procedure

Wanneer uw aanvraag volledig is ingevuld krijgt Farmatec bericht van  Sanquin  om uw aanvraag verder in behandeling tenemen. Als de aanvraag incompleet is, vraagt Sanquin u om de ontbrekende gegevens.

Doorlooptijd

Vanaf het moment dat uw aanvraag compleet is ontvangt u de beschikking binnen 8 weken.

Vergoedingen

Er zijn geen vergoedingen verschuldigd voor (het indienen van een aanvraag, wijziging of intrekking van) een aanwijzing bloedproducten.

Geldigheidsduur

Aanwijzingen worden voor onbepaalde tijd verleend.

Wet- en regelgeving

Europees: Richtlijn 2002/98/EG, Richtlijn 2004/33/EG, Richtlijn 2005/61/EG en Richtlijn 2005/62/EG;
Nationaal: de Wet inzake bloedvoorziening en de Regeling voorschriften bloedvoorziening.

Documenten

Geldige WIBV 2021