Vitaminen D uit basispakket per 1-1-2023

Vitaminen D per 1 januari 2023 uit het basispakket zorgverzekering

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt het advies over van het Zorginstituut om vitaminen D uit het basispakket zorgverzekering te halen en verbindt indicatievoorwaarden aan de vergoeding van de vitamine D-analogen alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol.

Advies Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut (hierna ZIN) adviseert om alle colecalciferol-bevattende geneesmiddelen en calcifediol uit het GVS te verwijderen. Deze geneesmiddelen met vitamine D, bestemd voor (de preventie van) een vitamine D-tekort, kunnen voor eigen rekening komen en voldoen daarmee niet aan het pakketcriterium ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’.

Het gaat om de volgende (groepen van) geneesmiddelen:

  • de enkelvoudige producten met colecalciferol (ATC-code: A11CC05); 
  • de vaste combinatiepreparaten van colecalciferol/calcium (A12AX);
  • de vaste combinatiepreparaten van alendroninezuur/colecalciferol (M05BB03) en alendroninezuur/calciumcarbonaat/colecalciferol (M05BB05);
  • het middel calcifediol (A11CC06).

Daarnaast heeft ZIN geadviseerd om bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (Rzv) uit te breiden met een nieuw onderdeel: Alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol

Voorwaarde:
Uitsluitend voor een verzekerde die voor behandeling met zo’n geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit advies in mei 2022 overgenomen en verbindt indicatievoorwaarden aan de vergoeding van de vitamine D-analogen alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol.

Overzicht per artikel

Klik hier voor het concept overzicht met artikelen die per 1 januari 2023 uit het basispakket worden verwijderd.

Achtergrond

In 2016 heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat geneesmiddelen waarvoor in de vrije verkoop een gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement verkrijgbaar is, niet zouden moeten worden vergoed uit het basispakket. Door de lage kosten is het niet noodzakelijk deze geneesmiddelen te verzekeren en deze middelen voldoen daarmee niet aan het pakketcriterium ‘noodzakelijkheid’. Daarom is in 2019 een aantal colecalciferol-bevattende geneesmiddelen met lage sterkte verwijderd uit het basispakket. Uit onderzoek van Nivel in 2020 is gebleken dat hierbij substitutie is opgetreden naar colecalciferol-bevattende middelen met hogere sterkte die nog wel onderdeel uitmaakten van het basispakket. In plaats van tot een besparing in het basispakket, heeft dit geleid tot stijgende uitgaven. De minister heeft het Zorginstituut verzocht opnieuw te adviseren over de vergoeding van vitamine D.