Beschrijving processen add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren

Het document Beschrijving processen add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren beschrijft de processen in de uitvoering van het beleid add-on dure geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren.

In het document vindt u informatie over de add-on status van geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren, de informatieverplichting met betrekking tot de indicatie, en de aanspraak op de basisverzekering.

Disclaimer

Dit document bevat meerdere verwijzingen naar en interpretaties van wet- en regelgeving. Ten aanzien van de wetgeving gaat het vooral om de Wmg en de Zvw. Bij de categorie regelgeving gaat het hoofdzakelijk om regelgeving van de NZa. Aan de verwijzingen naar en interpretaties van wet- en regelgeving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Doorloop van het Add-on-proces

  1. Een aanvraag indienen bij Zorgverzekeraars Nederland voor de add-on aanvraag en duiding van stand van wetenschap en praktijk. Om dit duidingsproces te versnellen kan de documentatie bij ZN worden aangeleverd
  2. Add-on aanvraag bij NZa indienen.
  3. Het geneesmiddel staat vermeld in de G-Standaard.
  4. In de eerste maand dat het geneesmiddel in de G-Standaard staat, kan de NZa dit middel als add-on aanwijzen. *
  5. De maand erna zal het CIBG van deze (nieuwe) add-on-middelen de geregistreerde en eventuele off-label-indicaties toevoegen.

*Om in deze eerste maand al wél mee te kunnen met het declaratieproces wordt er voor deze middelen door Z-Index de dummy-indicatiecodes 99999995, 99999998 en 999999999 toegevoegd waarbij:

99999995 is gevuld met aanspraak NEE, maar kan worden gebruikt als er sprake is van vergoeding middels machtiging,

99999998 is gevuld met aanspraak JA, kan worden gebruikt als de verwachting is dat de verwachte geregistreerde indicatie vergoed zal worden door de zorgverzekeraar, en 99999999 aanspraak NEE heeft.

Deze drie bovengenoemde dummy-indicatiecodes hebben indicatiesoort 3.

Indicatiesoort 1= geregistreerde indicatie

Indicatiesoort 2= off-label indicatie

indicatiesoort 3= overig

indicatiesoort 4 = generieke stof indicatie