Beschrijving processen add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren

Het document Beschrijving processen add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren beschrijft de processen in de uitvoering van het beleid add-on dure geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren.

In het document vindt u informatie over de add-on status van geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren, de informatieverplichting met betrekking tot de indicatie, en de aanspraak op de basisverzekering.

Disclaimer

Dit document bevat meerdere verwijzingen naar en interpretaties van wet- en regelgeving. Ten aanzien van de wetgeving gaat het vooral om de Wmg en de Zvw. Bij de categorie regelgeving gaat het hoofdzakelijk om regelgeving van de NZa. Aan de verwijzingen naar en interpretaties van wet- en regelgeving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.