Aanspraak

De aanspraak van een geneesmiddel wordt bepaald door Zorgverzekeraars Nederland. Een uitzondering hierop is de aanspraak voor sluismiddelen, die wordt door de minister vastgesteld en door het CIBG gepubliceerd.

Er is één situatie waar de aanspraakcode in de G-standaard kan afwijken van de wettelijke aanspraak. Dit is in de eerste maand dat geneesmiddelen in de G-standaard zijn opgenomen als add-on geneesmiddel.

In de eerste maand zijn aan de add-on’s om technische redenen nog geen indicaties gekoppeld. In plaats daarvan kan de eerste maand de dummycode 99999998 gebruikt worden. Deze dummycode is standaard voorzien van de aanspraakcode JA. In het geval van behandelingen die in de sluis geplaatst zijn, wijkt de aanspraakcode in de G-standaard daardoor in de eerste maand af van de wettelijke aanspraak. In geval van strijd tussen deze tabel en de Regeling Zorgverzekering zal het laatste prevaleren.

Dummycodes

Indicatie ID

Indicatietekst

Toelichting

Aanspraak

99999995

Indicatie die na machtiging door verzekeraar vergoed wordt.

Deze indicatiecode kan gebruikt worden als een zorgaanbieder en verzekeraar onderling overeenkomen dat een toediening vergoed zal worden, terwijl bij de indicatie waarvoor het geneesmiddel wordt toegediend aanspraakstatus NEE staat vermeld.

NEE

99999998

Aan dit artikel zijn nog geen indicatieteksten gekoppeld of geregistreerde indicatie nog niet beschikbaar.

Deze indicatiecode kan gebruikt worden in de situatie dat er door de fabrikant al wel een indicatie is geregistreerd welke (waarschijnlijk) onder de aanspraak valt, maar deze nog niet via een G-standaard uitlevering in bestand 132 beschikbaar is.

JA

99999999

Overig (Niet nader gespecificeerd).

Deze permanente code kan gebruikt worden als geen van bovenstaande situaties van toepassing is en er ook geen geschikte geregistreerde of off-label indicatie in de G-standaard beschikbaar is.

NEE

Vragen over de aanspraak?

Voor vragen over de aanspraak van add-on geneesmiddelen, maar ook over de aanspraak van  nieuwe indicaties en nieuwe farmaceutische vormen, kunt u mailen naar dit e-mailadres: aanvragenaddons@zn.nl