Aanspraak

De aanspraak van een geneesmiddel wordt bepaald door Zorgverzekeraars Nederland. Een uitzondering hierop is de aanspraak voor sluismiddelen, die wordt door de minister vastgesteld en door het CIBG gepubliceerd.

Er is één situatie waar de aanspraakcode in de G-standaard kan afwijken van de wettelijke aanspraak. Dit is in de eerste maand dat geneesmiddelen in de G-standaard zijn opgenomen als add-on geneesmiddel.

In de eerste maand zijn aan de add-on’s om technische redenen nog geen indicaties gekoppeld. In plaats daarvan kan de eerste maand de dummycode 9999998 gebruikt worden. Deze dummycode is standaard voorzien van de aanspraakcode JA. In het geval van behandelingen die in de sluis geplaatst zijn, wijkt de aanspraakcode in de G-standaard daardoor in de eerste maand af van de wettelijke aanspraak. In geval van strijd tussen deze tabel en de Regeling Zorgverzekering zal het laatste prevaleren.

Dummycodes

Indicatie ID

Indicatietekst

Toelichting

Aanspraak

99999995*

Indicatie met aanspraak NEE, echter vergoed door de zorgverzekeraar.

Deze code kan gebruikt worden voor zowel een geregistreerd als off-label geneesmiddel, die een indicatie heeft waarvan de aanspraak op NEE staat, maar na machtiging door de zorgverzekeraar vergoed wordt.

*Toelichting: 99999995 is alleen bedoeld voor een individuele patiënt die een geneesmiddel moet gebruiken bij een (off-label) indicatie die niet in de lijst staat en waarbij wel sprake is van ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De zorgverzekeraar geeft voor dat specifieke geval dan toestemming aan het ziekenhuis om het te mogen declareren met 99999995.

NEE

99999998

Aan dit artikel zijn nog geen indicatieteksten gekoppeld.

Deze tijdelijke indicatiecode kan gebruikt worden in de (weinig voorkomende en over het algemeen kortdurende) situatie dat het CIBG al wel een indicatiecode heeft toegekend, maar deze nog niet via een G-standaard uitlevering in bestand 132 beschikbaar is.

JA

99999999

Overig (off-label gebruik niet nader gespecificeerd).

Deze permanente code kan gebruikt worden als geen van bovenstaande situaties van toepassing is en er ook geen geschikte geregistreerde of off-label indicatie in de G-standaard beschikbaar is.

NEE

Vragen over de aanspraak?

Voor vragen over de aanspraak van add-on geneesmiddelen, maar ook over de aanspraak van  nieuwe indicaties en nieuwe farmaceutische vormen, kunt u mailen naar dit e-mailadres: aanvragenaddons@zn.nl