Eudamed

Alle EU-lidstaten moeten gebruikmaken van de Europese databank voor medische hulpmiddelen: Eudamed. Hierin staat informatie over medische hulpmiddelen en fabrikanten. Farmatec is verplicht deze gegevens aan te leveren en actueel te houden.

Doelen Eudamed

  • ┬áVersterkt het marktoezicht.
  • Geeft snel toegang tot informatie over fabrikanten, gemachtigden, hulpmiddelen en certificaten.
  • Verleent vigilantiegegevens. Maakt gegevensuitwisseling over klinisch onderzoek mogelijk.
  • Draagt bij aan uniforme toepassing van richtlijnen en registratievoorschriften.