Eudamed

Conform de nieuwe Europese verordeningen op het gebied van medische hulpmiddelen (EU MDR 2017/745, artikel 33, MDR) en in-vitro diagnostica (EU IVDR 2017/746, artikel 30, IVDR) zet de Europese Commissie momenteel een databank op voor medische hulpmiddelen (European database on medical devices – EUDAMED). De MDR/IVDR verplicht EU lidstaten en marktdeelnemers om informatie over medische hulpmiddelen in EUDAMED centraal te registeren en up-to-date te houden.

Doelen Eudamed

Doelen EUDAMED

  • Versterkt het marktoezicht.
  • Geeft snel toegang tot informatie over fabrikanten, gemachtigden, hulpmiddelen en certificaten.
  • Verleent vigilantiegegevens. Maakt centrale gegevensuitwisseling mogelijk.
  • Draagt bij aan transparantie.

Meer informatie over EUDAMED en de registratie van MH en IVD vindt u op de EU website: Medical Devices - EUDAMED (europa.eu