Kan ik nog wel behandeld worden met stamcellen als dat nodig is?

In Nederland zijn nog geen reguliere medische behandelingen mogelijk met eigen stamcellen uit navelstrengbloed. Voor de bekende behandelingen met stamcellen, zoals bij leukemie, worden stamcellen gebruikt van anderen. Of stamcellen uit eigen bloed of beenmerg wat voor de behandeling afgenomen kan worden. Er zijn dus nog behandelmogelijkheden met stamcellen.
Volwassenen kunnen stamcellen doneren voor behandeling van een ander. Dit gebeurt in gespecialiseerde centra. De stamcellen uit eigen navelstrengbloed zijn hiervoor dus niet nodig. Stamcellen uit navelstrengbloed kunnen wel voor een ander persoon gebruikt worden. Deze donatie verloopt via de navelstrengbloedbank van Sanquin. Bij Sanquin kunnen geen stamcellen voor eigen gebruik opgeslagen worden.