Add-on documenten januari 2020

Let op: in de onderstaande add-on documenten van januari 2020 zijn abusievelijk vier artikelen onterecht als add-on opgenomen. Het betreft onderstaande artikelen:

16812093        IMBRUVICA TABLET FILMOMHULD 140MG, EU/1/14/945/008
16812107        IMBRUVICA TABLET FILMOMHULD 280MG ,EU/1/14/945/010
16812115        IMBRUVICA TABLET FILMOMHULD 420MG, EU/1/14/945/005
16812123        IMBRUVICA TABLET FILMOMHULD 560MG, EU/1/14/945/006

Deze producten zijn vooralsnog door de NZa niet aangewezen als add-on en kunnen voor de maand januari 2020 dan ook niet als add-on gedeclareerd worden. Mocht dit in de toekomst wijzigingen dan zullen deze producten alsnog aan de databank worden toegevoegd.

Let op: deze melding betreft alleen de filmomhulde tabletten. De capsules zijn wel aangemerkt als add-on.