Wgp nieuwsbericht n.a.v. publicatie nieuwe Tijdelijke Beleidsregel

Op 21 mei 2024 is de nieuwe Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen 2024 (hierna: TB) gepubliceerd. De TB treedt op 1 juli aanstaande dus tijdens Wgp-herijking 55 in werking. Graag stellen wij belanghebbenden op de hoogte dat de Toelichting voor het indienen van een verzoek voor de TB gelijktijdig met de publicatie van de ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen in juni hier beschikbaar zal worden gesteld.

Vanaf de publicatie van de ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen hebben belanghebbenden de mogelijkheid om het modelformulier (aanvraagformulier) op te vragen via het volgende mailadres: _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl (let op _ voor Dienstpostbus).

Ter informatie de Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen 2021 vervalt met ingang van 1 juli 2024. De besluiten die zijn genomen op basis van de Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen 2021 blijven gelden tot 1 oktober 2024