Exportverklaringen onder MDD zonder overgangstermijn

Met ingang van 26 mei 2024 is het niet langer mogelijk om een exportverklaring onder de MDD aan te vragen zonder verlengde overgangstermijn. Het wordt geadviseerd om de wettelijke termijn in acht te nemen, en uiterlijk 26 april 2024 een verzoek voor een exportverklaring onder de MDD zonder verlengde overgangstermijn in te dienen.

Indien u uw verzoek voor een MDD-exportverklaring zonder verlengde overgangstermijn indient ná 26 april 2024, kunt u per e-mail verzoeken om prioriteit te geven aan uw aanvraag. Wij zullen in dit geval ernaar streven uw verzoek nog tijdig te behandelen, echter kunnen wij hiertoe geen garantie geven.