Modernisering GVS

Modernisering GVS is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2024. Voor de motivering van en het vervolg op dit besluit, verwijzen wij u naar de Kamerbrief van 27-09-2022.

De modernisering van het GVS komt er in de kern op neer dat de vergoedingslimieten van geneesmiddelen, die in clusters van op populatieniveau onderling vervangbare middelen zijn opgenomen, worden geactualiseerd (herberekend). Hierdoor zal het GVS weer functioneren zoals het bedoeld is, namelijk als instrument voor kostenbeheersing van farmaceutische zorg en worden publieke middelen doelmatiger besteed.

Bekendmaking GVS-vergoedingslimieten 2023 in concept

Nadere informatie volgt.

Soorten clusters

Cluster beginnend met een 0 is een cluster met mono artikelen.
Cluster beginnend met een Y is een combinatiecluster.
Cluster beginnend met een cijfer is een supercluster.

Berekening van vergoedingslimieten in het GVS

Artikelen, die op de peildatum aanwezig zijn, of – indien het cluster gevormd is na de peildatum – artikelen met de laagste introductiemaand, rekenen mee. Er wordt gerekend met 7 decimalen achter de komma en vergoedingslimieten worden met 5 decimalen gepubliceerd. Artikelen met inkoopkanaal 1 (spécialité), 2 (generiek) en 6 (EU parallel) worden betrokken bij de limietberekening. Artikelen, afkomstig van parallel import (inkoopkanalen 3 en 4 in de G-standaard) en ziekenhuisverpakkingen (inkoopkanaal 0), worden niet betrokken.

Stap 0

(indien supercluster): Groepering van subclusters

Stap 1

De geneesmiddelen in een GVS-cluster worden op ATC 5-code gegroepeerd.

Stap 2

Aan de geneesmiddelen wordt een merknaam toegekend. Deze wordt afgeleid van de naam van het geneesmiddel (spécialité). Generieke geneesmiddelen krijgen de merknaam ‘Generiek’.

Stap 3

Voor ieder geneesmiddel wordt een dagprijs berekend. Dat is de prijs die een geneesmiddel per dag kost als de standaard dagdosering wordt gebruikt. De dagprijs wordt afgeleid van de apotheekinkoopprijs die voor het betreffende geneesmiddel gold op 1 februari 2022.

Stap 4

Vervolgens wordt per sterkte en farmaceutische vorm de laagste dagprijs per merknaam geselecteerd.

Stap 5

De bij stap 4 geselecteerde dagprijzen worden per merknaam gemiddeld tot een merkprijs.

Stap 6

De merkprijzen worden vervolgens gemiddeld per ATC 5-code tot een ATC-prijs.

Stap 7

De ATC-prijzen worden gemiddeld. Dit geeft een clusterprijs.

Stap 8

Vervolgens wordt de dagprijs van het geneesmiddel (stap 4) geselecteerd dat het dichtst op of onder deze clusterprijs ligt. Dit is de ‘prijs onder het gemiddelde (POG)’.

Stap 9

De vergoedingslimieten worden vervolgens van deze POG afgeleid m.b.v. de gehanteerde standaard dagdosering (SDD). De uitkomst is een prijs per eenheid: de vergoedingslimiet.

Indien van een geneesmiddel verschillende toedieningssterkten bestaan, wordt de vergoedingslimiet berekend op basis van de artikelen in de Regeling zorgverzekering. Het geneesmiddel met de laagste toedieningssterkte kan gecorrigeerd worden door de ongecorrigeerde vergoedingslimiet te vermenigvuldigen met 2/10 maal het quotiënt van de referentiehoeveelheid en de laagste toedieningssterkte van dat geneesmiddel, vermeerderd met 8/10. De referentiehoeveelheid is de SDD gedeeld door de doseringsfrequentie. De referentiehoeveelheid moet een bestaande sterkte zijn die in de G-Standaard is opgenomen.


Toelichting berekening vergoedingslimiet geneesmiddel in combinatiecluster

De vergoedingslimiet voor een combinatiepreparaat is een optelsom van de vergoedingslimieten van de afzonderlijke deelpreparaten. Een combinatiepreparaat kan daarom alleen in bijlage 1A in een combinatiecluster zijn opgenomen als alle deelpreparaten ook in bijlage 1A zijn opgenomen en dus een vergoedingslimiet kennen. De berekening van combinatiepreparaten die zijn opgenomen in een cluster beginnend met de letter Y gaat als volgt.

Stap 1

De vergoedingslimieten van de deelpreparaten van het combinatiepreparaat worden bij elkaar opgeteld zonder eventuele correctiefactor van de laagste sterkte. Indien de sterkte, die in het combinatiepreparaat zit, niet is opgenomen in een cluster dan wordt deze lineair omgerekend naar de juiste sterkte.

Stap 2

Indien in een Y-cluster geen enkel combinatiepreparaat zonder bijbetaling aanwezig is, wordt de vergoedingslimiet van het preparaat met de laagste bijbetaling gecorrigeerd zodat dit middel geen bijbetaling meer heeft. Alle combinatiepreparaten met exact dezelfde samenstelling en sterkte in hetzelfde Y-cluster krijgen dan deze nieuwe vergoedingslimiet. Bij het bepalen of er geen preparaten zonder bijbetaling aanwezig zijn in een Y-cluster wordt alleen gekeken naar preparaten die aanwezig zijn op de peildatum (1 februari 2022). 

Meer informatie

Meer informatie over de modernisering GVS staat hier
Meer informatie over de verzachtende maatregelen bij de modernisering staat hier.
Kamerbrief van 20-06-2022 met meer informatie over mitigering GVS staat hier