Inperking erkenning weefselinstelling/orgaanbank

Het CIBG heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), naar aanleiding van een adviesaanvraag, een advies ontvangen omtrent de erkenning van Stamcelbank NL BV. Op basis van dit advies is de erkenning ingeperkt.
De instelling is een juridische procedure gestart tegen de besluitvorming van CIBG. Lopende deze procedure mag de Stamcelbank Nederland BV geen lichaamsmateriaal, in casu stamcellen uit navelstrengbloed, in ontvangst nemen, bewerken of distribueren, maar wel het reeds opgeslagen materiaal bewaren.
Het is de verantwoordelijkheid van de instelling om haar cliënten en zorgaanbieders hiervan in kennis te stellen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: