Notis op 20 januari van 9:00 tot 17:00 uur niet toegankelijk

Op 20 januari 2021 is Notis van 9:00 tot 17:00 uur niet beschikbaar wegens onderhoudswerkzaamheden. U kunt op het genoemde tijdstip niet inloggen met eHerkenning.