Voor wie is de opiumontheffing bedoeld?

U heeft een opiumontheffing nodig voor het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en/of vervaardigen van opiumwetmiddelen.

U kunt alleen een ontheffing krijgen als u de middelen gebruikt:

  • in het belang van de volksgezondheid;
  • in het belang van de gezondheid van dieren;
  • voor het verrichten van wetenschappelijk of analytisch-chemisch onderzoek;
  • voor instructieve doeleinden;
  • voor handelsgerelateerde doeleinden

Er zijn enkele uitzonderingen. Artsen, apothekers, apotheekhoudende huisartsen, dierenartsen en ziekenhuizen hoeven voor bepaalde handelingen met opiumwetmiddelen geen ontheffing aan te vragen. Meer hierover leest u in artikel 5 van de Opiumwet.