Wat is precies het risico voor de patiëntveiligheid?

Er zijn nog geen reguliere, algemeen aanvaarde, medische behandelingen in Nederland waarvoor de eigen opgeslagen stamcellen uit navelstrengbloed worden gebruikt. Daarom is er geen risico geweest voor de Nederlandse patiënten in het bijzonder en de gezondheidszorg in het algemeen.
Voor de patiënt is er pas een risico wanneer deze stamcellen toegepast zouden worden. Patiënten die behandeld worden met stamcellen zijn vaak ernstig ziek en kwetsbaar, waardoor behandeling met stamcellen waarvan de kwaliteit en veiligheid niet goed is, ernstige gevolgen kan hebben. Het is namelijk niet bekend of de samples steriel zijn en of er wel levende cellen in zitten nadat het ontdooid is. Ook is verwisseling niet voor alle samples uit te sluiten.