Tot wie moet ik mij wenden over de (financiële) schade als gevolg van de intrekking van de erkenning?

Klanten zijn een privaatrechtelijke overeenkomst aangegaan met Stamcelbank Nederland. Klanten kunnen zich hiervoor tot Stamcelbank Nederland wenden.