Yescarta abusievelijk verkeerd uitgeleverd

In de maand februari 2020 heeft Yescarta bij indicatie 2662 abusievelijk de add-on aanspraakstatus "J" gekregen. Dit is onjuist.

De minister van VWS (Volksgezondheid) heeft Yescarta (zi-nr 16749081) in de sluis geplaatst. Dat betekent dat er op dit moment geen aanspraak bestaat op vergoeding van dit middel. Yescarta is een (intramuraal) add-on geneesmiddel dat twee indicaties heeft: de bestaande indicatie 2662 (recidief of refractair DLBCL en per 1-2-2020 de nieuw opgenomen indicatie 2765 (PMBCL). Voor beide indicaties geldt dat deze aanspraakstatus "N" (nee) hebben.

Echter, abusievelijk is indicatie 2662 bij Yescarta (zi-nr 16749081) in de G-Standaard van februari 2020 uitgeleverd met add-on aanspraakstatus "J" (ja). Dit is niet correct. In de G-Standaard van maart 2020 zal dit gecorrigeerd worden. U dient er in uw systemen alert op te zijn dat dit geneesmiddel bij deze indicatie niet declarabel is in februari 2020.

NB: de add-on aanspraakstatus is in de G-Standaard te vinden in bestand 132. Dit heeft geen invloed op de (extramurale) RZv-aanspraakstatus in bestand 031.