Brief ‘No-deal’ Brexit

Op 12 maart 2019 hebben wij een brief verzonden aan alle groothandels, fabrikanten en api registratiehouders. In deze brief staat informatie over de mogelijke consequenties van een no-deal Brexit en wat de gevolgen zijn. Zoals het niet beschikken van een juiste vergunning en / of registratie.

Ook bevat de brief informatie over welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om de kans op problemen zo veel mogelijk voor te zijn.