Home

Wat is Farmatec?

Bij Farmatec gaat het om de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bloedproducten. Farmatec is in dat kader onder andere verantwoordelijk voor het verlenen van farmaceutische vergunningen en opiumontheffingen.

Farmatec neemt geen geschenken aan

Aan het eind van het jaar krijgen Farmatec-medewerkers van sommige relaties geschenken aangeboden. Farmatec hanteert, in lijn met Rijksbreed beleid, strikte regels rondom integriteit. Wilt u medewerkers van Farmatec bedanken voor de samenwerking, dan vragen wij u dit te doen op een andere manier. Geschenken en cadeaus mogen niet worden aangenomen en worden teruggestuurd.

Geneesmiddelen mee op reis

In veel landen is het bezit en gebruik van opiaten streng verboden. Onder opiaten vallen onder andere slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers, ADHD-middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis. Reist u naar een Europees land dat hoort bij de Schengenlanden, dan moet u een Schengenverklaring meenemen. Lees meer over geneesmiddelen mee op reis...

English

For our customers abroad, we also provide information about medical devices and active pharmaceutical ingredients (API’s) in English.

Farmatec