Welke wet- en regelgeving is van toepassing op de opiumontheffing?

Er bestaat zowel nationale als internationale wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze aanwijzing.
      

Internationaal: het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen en het Verdrag inzake psychotrope stoffen.
Nationaal: de Opiumwet, het Opiumwetbesluit, de Uitvoeringsregeling Opiumwet en de Beleidsregels opiumwetontheffingen.