Hoe versnel ik de aanvraag van een opiumontheffing?

U moet procedures opstellen voor hoe u in de praktijk omgaat met die opiumwetmiddelen waar u een ontheffing voor heeft. In deze procedures moeten alle aspecten aan bod komen die van toepassing zijn. Het kunnen aantonen en hebben van procedures bij inspectie kan uw aanvraag versnellen.  

Voorbeelden van procedures

 • Bestelling
 • Controle van leveranciers
 • Aanvragen in- of uitvoerontheffingen
 • Maandverantwoording
 • Jaaropgave
 • Ontvangst goederen
 • Opslag goederen
 • Toegangsregels opslag
 • Verkoop
 • Controle van afnemers
 • Order picking en controle
 • Vernietiging
 • Productie
 • Distributie (GDP controlled substances kan een goed startpunt zijn)
 • Vervoer
 • Diefstal, vermissing
 • Teelt (alleen bij wetenschappelijk onderzoek)
 • Overeenkomst leveranciers of afnemers (alleen bij handelsgerelateerde doeleinden)