Welke tekortkomingen zag de inspectie bij Stamcelbank Nederland?

Bij een inspectiebezoek zag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dusdanig ernstige tekortkomingen dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de stamcellen altijd onder de juiste omstandigheden zijn bewerkt, opgeslagen en getransporteerd.
De laboratoriumruimte, de bewerking van de stamcellen en de apparatuur voldoen niet aan de eisen. Het is niet van alle samples vast te stellen dat de juiste gegevens op het juiste sample staan, er kunnen verwisselingen hebben plaats gevonden. Bovendien is niet bekend of de stamcellen steriel zijn. Ook is het aantal levende cellen van de ingevroren samples na ontdooien onbekend.

Bij een inspectiebezoek zag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dusdanig ernstige tekortkomingen dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de stamcellen altijd onder de juiste omstandigheden zijn bewerkt, opgeslagen en getransporteerd.
De laboratoriumruimte, de bewerking van de stamcellen en de apparatuur voldoen niet aan de eisen. Het is niet van alle samples vast te stellen dat de juiste gegevens op het juiste sample staan, er kunnen verwisselingen hebben plaats gevonden. Bovendien is niet bekend of de stamcellen steriel zijn. Ook is het aantal levende cellen van de ingevroren samples na ontdooien onbekend.