Is het stamcelmateriaal dat ik heb ingeleverd nog bruikbaar?

De intrekking van de erkenning geldt voor al het materiaal dat is ingezameld en opgeslagen door Stamcelbank Nederland. De stamcellen kunnen niet gebruikt worden voor toepassing op de mens. Het materiaal voldoet niet aan de kwaliteit- en veiligheidseisen. De kritische tekortkomingen zoals beschreven in het rapport, leiden mogelijk direct tot schade aan de ontvanger wanneer de stamcellen zouden worden toegepast. Het is namelijk niet bekend of de samples steriel zijn en of ze wel levende cellen bevatten nadat ze ontdooid zijn. Ook is verwisseling niet voor alle stamcellen uit te sluiten.

SCBN had bezwaar gemaakt tegen het besluit om de erkenning in te trekken. Dat bezwaar is ongegrond verklaard. SCBN is in beroep gegaan tegen deze beslissing. De rechter oordeelt dat de intrekking van de erkenning terecht is. Ook kan de rechter het oordeel van de inspectie volgen dat het al opgeslagen materiaal niet geschikt is voor toepassing op de mens. SCBN kan nog in hoger beroep. Dat neemt niet weg dat de inspectie zeer ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd en heeft geconcludeerd dat de stamcellen niet voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidseisen.