Ik heb pas na het inspectiebezoek materiaal ingeleverd. Is dat dan nog wel bruikbaar?

De intrekking van de erkenning geldt voor al het materiaal dat Stamcelbank Nederland heeft ingezameld en opgeslagen. Dat betekent dat op dit moment geen van de samples die ligt opgeslagen bij Stamcelbank Nederland mag worden gedistribueerd. Distribueren betekent het lichaamsmateriaal aan een patiënt of zorgverlener geven met als doel dat toe te passen op mensen. Vanaf 12 januari 2022 mag Stamcelbank Nederland de stamcellen ook niet meer bewaren met als doel toepassing op de mens.


Stamcelbank Nederland is in beroep gegaan tegen de beslissing om de erkenning in te trekken. SCBN heeft die rechtszaak verloren. De rechter oordeelt dat de intrekking van de erkenning terecht is. Ook kan de rechter het oordeel van de inspectie volgen dat het al opgeslagen materiaal niet geschikt is voor toepassing op de mens. SCBN kan nog in hoger beroep.