Ik heb pas na het inspectiebezoek materiaal ingeleverd. Is dat dan nog wel bruikbaar?

De intrekking van de erkenning geldt voor al het materiaal dat Stamcelbank Nederland heeft ingezameld en opgeslagen. Dat betekent dat op dit moment geen van de samples die ligt opgeslagen bij Stamcelbank Nederland mag worden gedistribueerd. Distribueren betekent het lichaamsmateriaal aan een patiënt of zorgverlener geven met als doel dat toe te passen op mensen. Vanaf 12 januari 2022 mag Stamcelbank Nederland de stamcellen ook niet meer bewaren met als doel toepassing op de mens.