COVID-19

Toelichting uitstel vaststelling nieuwe wettelijke maximumprijzen per 1 april 2020

 • De aanscherping van de maximumprijzen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) die op 1 april 2020 zou ingaan, is uitgesteld tot 1 oktober 2020.
 • De Kamerbrief van 26 maart 2020 waarin deze tijdelijke maatregel is aangekondigd, staat hier. (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering)
 • Dit betekent dat de per 1 oktober 2019 geldende maximumprijzen, in elk geval tot 1 oktober 2020 van kracht blijven.
 • Voor de geneesmiddelen waarvan de maximumprijs op 1 april 2020 zou stijgen of gelijk zou blijven, blijven deze hogere maximumprijzen ook vanaf 1 april 2020 gelden. Voor deze geneesmiddelen wordt de vaststelling van nieuwe maximumprijzen dus niet uitgesteld.
 • Voor de geneesmiddelen die op 1 april 2020 geen maximumprijs zouden krijgen, blijft dit ook vanaf 1 april 2020 gelden. Voor deze geneesmiddelen wordt de vaststelling van nieuwe maximumprijzen dus niet uitgesteld.
 • In de Staatscourant is op 31 maart 2020 een wijziging gepubliceerd van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg). Hierin vindt u een overzicht van de producten waarvoor de nieuwe maximumprijzen wél gelden. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-19413.html)
 • Mocht volgens uw informatie er een product ontbreken op deze lijst, of wilt u ons op een andere administratieve fout attenderen in verband met deze lijst, dan kunt u contact opnemen met het CIBG, afdeling Farmatec, team WGP via e-mail: _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl (let op de underscore voor de ‘d’)
 • Het is bekend dat de G-standaard voor april 2020 al is gepubliceerd en is verwerkt door relevante partijen. De G-standaard van mei 2020 zal zijn gecorrigeerd conform de nieuwe situatie.
 • In dat kader hebben de relevante koepelorganisaties binnen het Coronaberaad leveranciers geneesmiddelen gewerkt aan een oplossing voor de uitvoering voor de maand april 2020 die duidelijkheid biedt voor alle marktpartijen.
 • Voor meer informatie over wat dit voor u betekent voor het inkopen, declareren en vergoeden van geneesmiddelen voor de maand april 2020, adviseren wij u contact op te nemen met de relevante koepelorganisatie. Die kan u hierover verder informeren.
 • U kunt hiervoor contact opnemen met (in willekeurige volgorde):
  • de Associatie van Ketenapotheken (ASKA);
  • de Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin);
  • de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG);
  • Generieke Leveranciers Nederland (GLN);
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutisch bedrijf (BG Pharma);
  • de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP);
  • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU); of
  • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).