Aankondiging ontwerpregeling 49e herijking 1 oktober 2021

Aankondiging ontwerpregeling 49e herijking 1 oktober 2021


De ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen, inclusief toelichting wordt een dezer dagen in de Staatscourant gepubliceerd. Na de voorhangperiode van 6 weken zal de Regeling eind augustus 2021 definitief worden vastgesteld. Deze Regeling treedt op 1 oktober 2021 in werking.

De ontwerpregeling wordt gepubliceerd in Word- en Excelformaat op de website www.farmatec.nl, onder de kop ‘Prijsvorming’. Vervolgens kiest u Wet geneesmiddelenprijzen. Hier vindt u de links naar Berekening maximumprijzen en Herijking maximumprijzen.

De verzoeken die al eerder zijn gedaan in het kader van de Tijdelijke beleidsregel (zie hier), zullen opnieuw worden verwerkt bij de vaststelling van de 49ste herijking. Hiervoor hoeft dus geen nieuw verzoek te worden ingestuurd.
Het is mogelijk om voor producten die in deze ontwerpregeling nieuw worden gepubliceerd en die voldoen aan de regels uit de Tijdelijke beleidsregel, een nieuw verzoek in te dienen. U kunt hiervoor het modelformulier aanvragen via _dienstpostbusCIBGWGP@minvws.nl

Voor verdere vragen omtrent de berekening van de maximumprijzen voor geneesmiddelen of de Wet geneesmiddelenprijzen in het algemeen, kunt u contact opnemen met tel.nr. 070-3407454 of 070-3407010.