Pakketwijziging vitaminen, mineralen, paracetamol per 1 januari 2019

Zorginstituut Nederland heeft op 13 december 2016 geadviseerd om vitaminen, mineralen en paracetamol, waarvoor een vergelijkbaar alternatief bestaat in de vrije verkoop, uit het pakket te halen.

De minister heeft besloten om dit advies op te volgen. In onderstaande lijst staan de middelen die per 1 januari 2019 worden verwijderd van bijlage 1A en 1B van de Regeling zorgverzekering. Een uitgebreide toelichting volgt later en wordt ook gepubliceerd in de Staatscourant.