Farmatec

Een verzekerde heeft recht op vergoeding van een geregistreerd geneesmiddel wanneer de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het middel heeft geplaatst op bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering (hierna: de regeling). Voor sommige geneesmiddelen geldt dat voor aflevering voldaan moet worden aan specifieke criteria (bijlage 2 van de regeling).

Onderlinge vervangbaarheid

In de regeling wordt bepaald hoe geneesmiddelen in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen worden ingedeeld en hoe vergoedingslimieten worden berekend.

Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast,
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend, én
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

Onderling vervangbare middelen worden geplaatst op bijlage 1A van de regeling. Middelen die niet onderling vervangbaar zijn, worden geplaatst op bijlage 1B van de regeling.

In het menu aan de rechterkant vindt u de aanvraagprocedure, informatie over bijlage 1A en 1B en een actueel overzicht van de vergoedingslimieten.

Wijzigingen voorwaarden Bijlage 2 met ingang van 1 januari 2018

Zorginstituut heeft advies uitgebracht over een aantal bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering. De minister heeft aangegeven dat hij dit advies overneemt. U vindt de wijzigingen onder Wijzigingen voorwaarden Bijlage 2 in het menu aan de rechterkant.